Hur kan vi hjälpa er skapa en inkluderande pedagogisk miljö?

Förskolan och skolan har en så otroligt viktig roll i att hjälpa barn att förstå sociala koder och hur samhället ser ut. Böcker och leksakers betydande roll i barnens lek, gör det extra viktigt att se över hur inkluderande det pedagogiska materialet är i er verksamhet.

Hos ELSA och SAM hittar ni väl utvalda barnprodukter som speglar en mångfald, för att underlätta ert inkluderingsarbete.

Vad betyder mångfald & inkludering egentligen?

Viktiga begrepp som lätt tappar innebörd utan en definition. När vi på ELSA och SAM pratar om mångfald, menar vi olikheter som speglar olika etniciteter och funktionsvariationer samtidigt som vi har jämställdhet i fokus.

Våra kartläggningar visar att personer med mörk hy är väldigt underrepresenterade bland huvudkaraktärer i barnböcker, och leksaker. Det finns även en stor osäkerhet kring hur man ska jobba inkluderande utifrån etnicitet i verksamheten. Samtidigt lyfter skollagen och barnkonventionen förskolans & skolans ansvar i förebyggande åtgärder mot rasism.

Vi erbjuder därför både barnböcker och leksaker som speglar en bred mångfald, liksom material där personer med mörk hy har huvudrollen.

Kontakta oss!

Här nedanför hittar ni ett urval av pedagogiskt material som kan beställas direkt här i webbutiken. Kontakta oss gärna om ni intresserade av att få kostnadsfri rådgivning, anpassade bokpaket eller vill beställa större volymer. 

Fyll i era uppgifter i det här formuläret, (länk), eller skicka ett mail till [email protected] så hjälper vi er gärna vidare!

En gratis broschyr kring inkludering i den pedagogiska miljön

Vi har skapat en broschyr med stöd och råd i arbetet med att skapa en inkluderande miljö för barnen. Beställ broschyren gratis här.