Varför jag startade ELSA och SAM

Varför jag startade ELSA och SAM

Jag startade ELSA och SAM som ett passionsprojekt under 2019 då frustrationen över det homogena utbudet av barnprodukter blev alltför stor. Jag har alltid lagt mycket tid på att aktivt leta efter böcker, leksaker och filmer där mina barn är representerade, för idag behöver det tyvärr vara ett aktivt val för att skapa en inkluderande miljö.

Jag hur viktigt det är med representation, och vilka spår brist av representation sätter.

Jag är uppväxt på Södermalm i Stockholm och har varit den enda svarta personen i princip alla rum jag varit i under hela livet

Jag gjorde ett test på ett av Nordens största internetbokhandlar för att se hur det faktiskt ser ut, och bland de första 100 bilderböckerna var det endast 5 som hade en icke-vit person på omslaget vilket är väldigt talande för hur utbudet ser ut idag.

Det här är mitt sätt att bidra till en förändring, genom att dela med mig av mina erfarenheter och tankar hoppas jag kunna öka medveten kring hur viktigt det är med en inkluderande miljö för ALLA barn, oavsett hur vi ser ut.

Jag är så glad att du har hittat hit, och hoppas du vill vara med och bidra till en miljö för barnen som speglar oss alla